Record details

Title
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
Statement of responsibility
    Jan Pancl, Jan Mazáček
Author
    Mazáček, Jan
    Pancl, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 4
Pages
    s. 95-98
Year
    1990
Subject group
    ceny
    ekonomika surovin
    spotřeba surovin a produktů
    struktura spotřeby
    suroviny netradiční
    suroviny vzácných zemin
    zdroje nerostných surovin
Keyword
    Materiály
    Nové
    Obory
    Po
    Poptávku
    Progresívní
    Prvcích
    Vědní
    Vzácných
    Zemin
    Zvyšují
Abstract (in czech)
   Jsou uvedeny hlavní zdroje, produkce a spotřeba prvků vzácných zemin v Československu a ve světě a prognózy jejich spotřeby a využití.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012