Record details

Title
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
Statement of responsibility
    Petr Pauliš, František Novák, Jaromír Ševců, Radek Škoda, Zdeněk Němec, Martin Adam
Other titles
    New secondary minerals from uranium deposit Zálesí in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
Author
    Adam, Martin
    Němec, Zdeněk
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
    Ševců, Jaromír
    Škoda, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 179-185
Year
    2005
Notes
    4 fot., 8 tab.
    Bibliografie na s. 184-185
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    karbonáty
    metamorfika
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    oxidy
    pyromorfit
    rudy U
    silesikum
    spektrometrie IR
    vanadáty
    vanadinit
    žíla rudní
Geographical name
    Morava (Česko)
    Zálesí (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Horách
    Ložiska
    Minerály
    Nové
    Rychlebských
    Sekundární
    Uranového
    Zálesí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012