Record details

Title
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
Other titles
    New secondary minerals from Uranium deposit Zálesí in Rychlebské Hory Mts. Czech Republic
Author
    Adam, Martin
    Němec, Zdeněk
    Novák, František
    Pauliš, Petr
    Ševců, Jaromír
    Škoda, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 1
Pages
    6
Year
    2005
Thesaurus term
    Czech republic
    secondary minerals
    uranium deposit
    Zálesí
Keyword
    Horách
    Ložiska
    Minerály
    Nové
    Rychlebských
    Sekundární
    Uranového
    Zálesí
Abstract (in czech)
   Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Arsenolit, liebigit, mottramit, pyromorfit, schrockingerit, todorokit a vanadinit).
Abstract (in english)
   New secondary minerals from Uranium deposit Zálesí in Rychlebské Hory Mts. Czech Republic(arsenolite, liebigite, mottramite, pyromorphite, schrockingerite, todorokite a vanadinite).
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012