Record details

Title
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
Statement of responsibility
    M. Štemprok
Author
    Štemprok, Miroslav, 1933-
Language
    česky
Source title - monograph
    Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK)
Pages
    s. 110-115
Classfication no.
    061.3
    550.4
    553.3/.4
Conspectus category
    553
Subject group
    datování absolutní
    diferenciace magmatická
    geneze ložiska
    geochemie izotopická
    hydrotermální podmínky
    konference
    metalogeneze
    rudy
Geographical name
    země světa
Keyword
    Genetického
    Ložisek
    Nové
    Rudních
    Směry
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014