Record details

Title
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
Statement of responsibility
    Martin Knížek, Anna Vojtěchovská, Jiří Bruthans, Helena Vysoká
Other titles
    New tracer tests in the Moravian karst I.: the Jedovnické [i.e. Rudické] propadání-Býčí skála
Author
    Bruthans, Jiří
    Knížek, Martin
    Vojtěchovská, Anna
    Vysoká, Helena
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 122-126
Year
    2006
Notes
    1 obr., 1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    551.4
    556
    912
Conspectus category
    55
    556
    912
Subject group
    geologie regionální
    hydrologie krasová
    jeskyně
    kras
    kvartér Českého masivu
    mapa geologická
    ponor
    ponorná řeka
    stopovací látky
    stopovací látky radioaktivní
    zpracování dat
Geographical name
    Býčí skála (Česko)
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
    Rudice (Blansko, Blansko)
Keyword
    24-41
    Jeskynní
    Krasu
    Moravském
    Nové
    Propadání-Býčí
    Rudické
    Skála
    Stopovací
    Systém
    Vyškov
    Zkoušky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012