Record details

Title
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasuI: Jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála
Other titles
    New tracer tests in the Moravian karts I: The Jedovnické propadání-Býčí skála cave system
Author
    Bruthans, Jiří
    Knížek, M.
    Vojtěchovská, Anna
    Vysoká, Helena
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 1
Pages
    5
Year
    2006
Thesaurus term
    karst
    tracer test
Keyword
    Jeskynní
    KrasuI
    Moravském
    Nové
    Propadání-Býčí
    Rudické
    Skála
    Stopovací
    Systém
    Zkoušky
Abstract (in czech)
   Nové stopovací zkoušky v Moravském krasuI: Jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála
Abstract (in english)
   New tracer tests in the Moravian karts I: The Jedovnické propadání-Býčí skála cave system
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012