Record details

Title
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
Statement of responsibility
    Jiří Kalvoda, Jiří Otava, Jindřich Hladil, Ondřej Bábek
Other titles
    New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm
Author
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Hladil, Jindřich, 1953-
    Kalvoda, Jiří
    Otava, Jiří, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 51-52
Year
    1995
Notes
    1 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    flyš
    Foraminifera
    karbon
    moravský devon a spodní karbon
    sedimenty karbonátové
    visé
Subject category
    konglomeráty
Geographical name
    ČR-Morava
    Kořenec
    Trpín
    Věžnice
Keyword
    24-21
    24-23
    Bouzovského
    Jevíčko
    Kulmu
    Nové
    Protivanov
    Stratigrafické
    údaje
    Západodrahanského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012