Record details

Title
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
Author
    Cajz, Vladimír
    Erban, Vojtěch
    Pécskay, Zoltán
    Radoň, Miroslav
    Rapprich, Vladislav
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
Pages
    6
Keyword
    Českém
    Nejmladších
    Nové
    Produktů
    Sopečných
    Středohoří
    Výskyty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014