Record details

Title
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein, Anna Langrová
Other titles
    The new occurrences of selenides on some uranium deposite in the W and SW Bohemia
Author
    Langrová, Anna
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 3
Pages
    s. 37-57
Year
    1990
Notes
    6 fot., 3 tab.
Subject group
    mikrosonda elektronová
    mineragrafie
    minerály
    proces hydrotermální
    radioaktivní suroviny
    selenidy
    středočeský pluton
    suroviny radioaktivní
    západočeský pluton
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hlinné
    Nahošín
    Oldřichov
    Těchonice
    Ústaleč
Keyword
    Čech
    Jihozápadních
    Ložiskách
    Některých
    Nové
    Selenidů
    Uranových
    Výskyty
    Západních
Abstract (in czech)
   V paragenezi uranového zrudnění na lokalitách Hlinné, Těchovice a Hahošín byla pomocí rudní mikroskopie a elektronové mikroanalýzy prokázána akcesorická přítomnost selenidů. Kromě clausthalitu, intermediálních fází izomorfní řady clausthalit-galenit a naumannitu byl zjištěn zatím nepojmenovaný Bi-selenid, odpovídající chemickým složením vzorci Bi4Se3. Vznik selenidů pravděpodobně souvisí sintenzívní intramineralizační hydrotermální přeměnou uraninitu v coffinit v mladším stadiu vývoje uranové mineralizace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012