Record details

Title
    Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík
Other titles
    New results from a micropaleontological study of the Miocene in Brno-Líšeň
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 15-16
Year
    1993
Notes
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    biostratigrafie
    čelní hlubina
    mikrofosílie
    miocén
    nálezy
    neogén
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    24-41
    Brně-Líšni
    Mikropaleontologického
    Miocénu
    Nové
    Studia
    Výsledky
    Vyškov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012