Record details

Title
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
Other titles
    New results of the structural study of the Palaeozoic near Hranice
Author
    Dvořák, V.
    Havíř, Josef
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Vol./nr.
    Roč. 10, č. září
Pages
    4
Year
    2003
Thesaurus term
    Moravian-Silesian palaeozoic, Variscan compression, orientation of structures, folds, faults, cleavage
Keyword
    Hranic
    Nové
    Okolí
    Paleozoika
    Strukturního
    Studia
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Článek informuje o předběžných výsledcích strukturních měření v paleozoických sedimentech v okolí Hranic. Studovaný region zahrnuje jak kulmské sedimenty jv. okraje Nízkého Jeseníku tak i paleozoické vápence ve v. části bloku Maleníku. Geometrie struktur na jv. okraji Nízkého Jeseníku je spojena s asymetrickou vrásovo-násunovou stavbou. Kilometrové východovergentní vrásy byly pravděpodobně vytvořeny v průběhu deformace způsobené střižnými pohyby podél násunů. Veliksot zámků je velmi malá ve srovnání s velikostí vrásových ramen. V případě paleozoických vápenců na v. okraji bloku Maleníku nebyla diskutovaná vrásovo-násunová stavba pozorována. Vápence jsou ale také významně postiženy k Z až SZ ukloněnými zlomy (násuny). Odlišný styl deformace vápenců je pravděpodobně dán jejich odlišnou reologií.
Abstract (in english)
   New results of the structural study of the Palaeozoic near Hranice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014