Record details

Title
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
Other titles
    New results of the structural study of Palaeozoic near Hranice
Author
    Dvořák, Vojtěch
    Havíř, Josef
    Otava, Jiří
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    4
Year
    2003
Keyword
    Hranic
    Nové
    Okolí
    Paleozoika
    Strukturního
    Studia
    Výsledky
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012