Record details

Title
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
Statement of responsibility
    D. Gregorová, M. Kohút a F. Hrouda
Author
    Gregorová, Dagmar
    Hrouda, František
    Kohút, Milan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca. Geovestník
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    s. 5-6
Year
    2007
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. Slov., Geovest.
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    foliace
    geologie strukturní
    krystalinikum
    lineace
    magnetická susceptibilita
    proces polyfázový
    vlastnosti magnetické
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Inovca
    Kryštalinika
    Magnetickej
    Nové
    Považského
    Stavby
    Výskumu
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012