Record details

Title
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
Statement of responsibility
    Vladimír Čermák
Author
    Čermák, Vladimír, 1937-
Language
    česky
Source title - monograph
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Pages
    s. 125-133
Notes
    5 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    550
Subject group
    Český masiv
    kůra zemská
    mocnost
    štít
    tektonika
    tepelný tok
    vrásnění
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česko
    Evropa střední
    Slovensko
Keyword
    Československa
    Korelaci
    Kůry
    Mocností
    Nejbližším
    Nové
    Okolí
    Tepelného
    Toku
    území
    Výsledky
    Zemské
    Získané
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014