Record details

Title
    Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
Statement of responsibility
    Jan Charuza, Lena Soušková
Author
    Charuza, Jan
    Soušková, Lena
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 10
Pages
    s. 475-480
Year
    1988
Classfication no.
    504.06
    622.33
Conspectus category
    502
    622
Keyword
    Bohatství
    Nerostného
    Nové
    Oblasti
    Ochrany
    Využívání
    Zákony
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2010
Import date
    8. 8. 2012