Record details

Title
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians
Author
    Konzalová, Magda
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 73-74
Year
    1997
Notes
    Projekt: KSK1042603, GA AV ČR
Keyword
    Bohemian
    Carpathians
    Cretaceous
    čeledi
    Evidence
    Family
    Karpat
    Křídy
    Marine
    Marinních
    New
    Nové
    Palaeogene
    Paleogénu
    Pinaceae
    Records
    Sedimentech
    Sediments
    Severočeské
    Svrchní
    Taxodiaceae
    Upper
    Western
    Within
    Západních
    Záznamy
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012