Record details

Title
    Nový IGCP projekt 518
Other titles
    A new IGCP project 518
Author
    Havlíček, Pavel
    Tyráček, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    Euphrates and Tigris rivers, fluvial terraces, basalts dating
Keyword
    518
    IGCP
    Nový
    Projekt
Abstract (in czech)
   Zpráva o Inauguračním zasedání nového IGCP projektu 518
Abstract (in english)
   A new IGCP project 518
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014