Record details

Title
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
Statement of responsibility
    Ivo Chlupáč
Other titles
    New international stratotype in the Lower Devonian of the Barrandian
Author
    Chlupáč, Ivo, 1931-2002
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 4
Pages
    s. 193-199
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    Arthropoda
    Barrandien
    Conodonta
    devon-spodní
    stratotyp
    Tentaculita
    Trilobita
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Praha-Velká Chuchle
Keyword
    Barrandienu
    Devonu
    Mezinárodní
    Nový
    Spodním
    Stratotyp
Abstract (in czech)
   Nový stratotyp hranice lochkov-prag byl schválen Mezinárodní stratigrafickou komisí v roce 1989. Lokalita je v katastru Prahy-Velké Chuchle v opuštěném lomu na úpatí výšiny Homolka. Hraniční vrstvy stupňů lochkov a prag jsou zde vyvinuty v karbonátovém biodetritickém a biomikritovém vývoji. Je uveden profil hraničního intervalu s vyznačením výskytu marinní fauny včetně konodontů a dakryokonaridních tentakulitů. Báze pragu je definována prvním výskytem konodont a Eognathus sulcatus známého též z řady dalších výskytů na různých kontinentech.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012