Record details

Title
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
Statement of responsibility
    Rostislav Melichar, Petr Špaček
Other titles
    New fluorite locality in the vicinity of Rakšice SSW of Brno and the significance of fluorite mineralization for the Brno Massif tectonics
Author
    Melichar, Rostislav
    Špaček, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 98-100
Year
    1995
Notes
    4 obr., 15 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    aplit
    brunnie
    drobná tektonika
    fluorit
    granitoidy
    mineralogie topografická
    vrásnění variské
Subject category
    brněnský masiv
Geographical name
    ČR-Morava
    Rakšice
Keyword
    24-33
    Brna
    Brněnského
    Fluoritové
    Fluoritu
    Jjz
    Krumlov
    Masivu
    Mineralizace
    Moravský
    Nález
    Nový
    Rakšic
    Tektoniku
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012