Record details

Title
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
Statement of responsibility
    V. Maté, Vojen Ložek
Author
    Ložek, Vojen
    Maté, V.
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Classfication no.
    552
Subject category
    fluviální sedimenty
    karbonátové horniny
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění
    speleologie
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Ještědu
    Nález
    Nový
    Oblasti
    Pěnovců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012