Record details

Title
    Nový nález pleistocenních organických sedimentů na Moravě
Author
    Břízová, Eva
    Křížová, Marie
    Skupien, Petr
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    New finding of Pleistocene organic sediments from Moravia
Pages
    1
Keyword
    Moravě
    Nález
    Nový
    Organických
    Pleistocenních
    Sedimentů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014