Record details

Title
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
Statement of responsibility
    Bohumil Molák, Alois Vitásek
Other titles
    New finding of scheelite in the magnesite-soapstone deposit Bodnárka at Kokava n. Rimavicou
Author
    Molák, Bohumil
    Vitásek, Alois
Language
    slovensky
Source title - serial
    Regionálna geológia Západných Karpat
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 189-191
Year
    1989
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Subject group
    ložiskové struktury
    magnezit
    mastek
    mineralizátory
    oblast veporského krystalinika
    rudy W
    scheelit
Geographical name
    Bodnárka
    ČSFR-Slovensko
    Kokava nad Rimavicou
Keyword
    Bodnárka
    Kokave
    Ložisku
    Magnezitovo-mastencovom
    Nález
    Nový
    Pri
    Scheelitu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012