Record details

Title
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
Statement of responsibility
    Michal Mergl
Other titles
    New find of Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Trilobita, Lichida) in the Mílina Formation (Tremadocian) in the Barrandian area : (12-33 Plzeň)
Author
    Mergl, Michal, 1959-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Pages
    s. 156-157
Year
    2010
Notes
    1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    562/569
Conspectus category
    56
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    Lichida
    lokalita fosiliferní
    muzeum
    ordovik
    pražská pánev
    sbírka
    taxonomie
    Trilobita
Geographical name
    Čechy střední (Česko)
    Kvaň (Beroun, Hořovice)
Keyword
    12-33
    1926
    Barrandienu
    Holoubkovia
    Klouceki
    Lichida
    Mílinském
    Nález
    Nový
    Plzeň
    Růžička
    Souvrství
    Tremadok
    Trilobita
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012