Record details

Title
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
Statement of responsibility
    Ladislav Musil
Author
    Musil, Ladislav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 47
Pages
    s. 48
Year
    2007
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    mineralogie topografická
    moldavit
    sběratelství
    tektity
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Přeborov (Písek, Milevsko)
Keyword
    Milevska
    Nález
    Nový
    Pádové
    Pole
    Rozšiřuje
    Severu
    Vltavínu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012