Record details

Title
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
Statement of responsibility
    Jaroslav Štohl, Jaroslav Lexa, Eva Žáková
Other titles
    Possible prognostic base-metal impregnation-stockwork mineralization in area of Rozália mine near Banská Hodruša
Author
    Lexa, Jaroslav
    Štohl, Jaroslav
    Žáková, Eva
Language
    slovensky
Source title - serial
    Regionálna geológia Západných Karpat
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 211-215
Year
    1989
Notes
    2 obr.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Subject group
    ekonomika surovin
    impregnačně-žilníková mineralizace
    intruzívní ložiska
    proces hydrotermální
    rudy barevných kovů
    středoslovenské neovulkanity
    žilník
Geographical name
    Banská Hodruša
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Bane
    Banskej
    Hodruši
    Impregnačno-žilníkovej
    Mineralizácie
    Možnosti
    Nový
    Oblasti
    PIŽ
    Pohlad
    Polymetalickej
    Pri
    Prognózne
    Rozália
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012