Record details

Title
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
Statement of responsibility
    Radko Tásler
Other titles
    Ložiska zlata a jejich historická těžba (Variant.)
    New sight at the historical gold deposits in Rýchory crystalline complex
Author
    Tásler, Radko, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 48-53
Year
    1996
Notes
    1 obr., 15 bibl.
    Zkr. název ser.: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu (Jeseník).
Subject group
    báňská historie
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    prospekce aluviální
    rudy Au
    zlato
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hertvíkovice (Trutnov)
    Janské Lázně (Trutnov, Trutnov)
    Svoboda nad Úpou (Trutnov)
Keyword
    Historická
    Krystalinika
    Ložiska
    Nový
    Pohled
    Rýchorského
    Zlatá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012