Record details

Title
    Nový pohled na jaderné ruly a migmatity desenské klenby
Statement of responsibility
    Jiří Souček
Author
    Souček, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1981, č. 4
Pages
    s. 336-339
Year
    1983
Notes
    1 obr., 4 fot.
    il.
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    552
Keyword
    Desenské
    Jaderné
    Klenby
    Migmatity
    Nový
    Pohled
    Ruly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 11. 2013
Import date
    20. 5. 2014