Record details

Title
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
Statement of responsibility
    Petr Orel
Author
    Orel, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou
Pages
    s. 5-8
Classfication no.
    622.1
Conspectus category
    553
Keyword
    Geologického
    Geologicko
    Hodnocení
    Jeseníků
    Jeseníky
    Ložiskové
    Nový
    Polymetalické
    Projekt
    Rudy
    ústavu
    Ústředního
    Zlaté
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014