Record details

Title
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"
Statement of responsibility
    Igor Radčenko, Ivan Hauskrecht
Other titles
    New methods of grounwater treatment in gravel-sand aquifers
    Novyj metod očistki podzemnoj vody v vodonosnych porodach
Author
    Hauskrecht, Ivan
    Radčenko, Igor
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 3-4
Pages
    s. 386-395
Year
    1983
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    628.1
Conspectus category
    556
Keyword
    Horninovom
    Hydrooxiring
    Nový
    Podzemnej
    Prostredí
    Spôsob
    Systemom
    úpravy
    Vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014