Record details

Title
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
Other titles
    New tectonic model for Pavlov hills (Western Carpathians)
Author
    Melichar, Rostislav
    Poul, Ivan
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
Pages
    1
Notes
    Akce: 2006/10/19 ; Slavonice
Thesaurus term
    Tectonics Jurassic
Keyword
    Karpaty
    Model
    Nový
    Pavlovských
    Tektonický
    Vrchů
    Západní
Abstract (in czech)
   Ve stavbě kopců v okolí Mukulova na jižní Moravě byla rozpoznána stupňovitá geometrie násunových zlomů. Elevace Svatého kopečku je tvořena mírně se ponořující antiklinálou, která byla vytvořena ve spojitosti s rampou na násunovém zlomu.
Abstract (in english)
   Flat-ramp-flat thrust geometry was recognized in Pálava Hills in the Outer Western Carpathians. Svatý kopečel Hill is formed by large slightly punging anticline formed in connection to ramp of thrust.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012