Record details

Title
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
Statement of responsibility
    Lukáš Krmíček, Petr Gadas, Miroslava Gregerová
Author
    Gadas, Petr
    Gregerová, Miroslava, 1948-
    Krmíček, Lukáš
Language
    česky
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů
Pages
    s. 14-15
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    andezit
    bazalt
    brněnský masiv
    chemismus hornin
    horniny žilné
    konference
    petrogeneze
    plagioklasy
    pyroxeny
    vrásnění variské
Geographical name
    Blansko
    Morava (Česko)
Keyword
    Blansko-Čertův
    Brněnském
    Hrádek
    Lokalita
    Magmatické
    Masivu
    Nový
    Pyroxenem
    Výskyt
    žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012