Record details

Title
    Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy)
Author
    Hlaváč, Jaroslav
    Horsák, M.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Silva Gabreta
Vol./nr.
    Roč. 5, -
Pages
    s. 113-120
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: The slug Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) - new find in the Šumava Protected Landscape Area (Western Bohemia)
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Arion intermedius
    zoogeography
Keyword
    1852
    Arion
    Arionidae
    CHKO
    Čechy
    Intermedius
    Normand
    Nový
    Plzáka
    Pulmonata
    Šumava
    Výskyt
    Západní
Abstract (in czech)
   Příspěvek přináší nové poznatky o výskytech měkkýšů v dosud neprobádaném údolí Chodské Úhlavy na území CHKO Šumava. Vedle zajímavých výskytů submontánních a montánních druhů plžů v poměrně nízké nadmořské výšce je třeba vyzdvihnout v pořadí již třetí pošumavskou lokalitu plže Laciniaria plicata a překvapující nález nahého plže Arion intermedius.
Abstract (in english)
   Very interesting and from the zoogeographical point of view also eminent, the new find of westeuropean species of the slug Arion intermedius Normand, 1852 has been recorded. Beside the third locality of the snail Laciniaria plicata has been recorded in the Šumava territory.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012