Record details

Title
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
Statement of responsibility
    Milan Fišera
Author
    Fišera, Milan, 1937-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 203-204
Year
    2003
Notes
    2 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    čočka
    kámen stavební
    kutnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    migmatit
    mineralogie topografická
    pyroxenit
    serpentinit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Plaňany (Kolín, Kolín)
Keyword
    Kolína
    Nový
    Plaňanech
    Pyroxenu
    Serpentinitu
    Výskyt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012