Record details

Title
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
Statement of responsibility
    Helena Eliášová
Other titles
    Newly determined corals (Scleractinia) from the Ernstbrunn Limestones (Upper Jurassic - Lower Cretaceous of the Outer Carpathians flysch, Waschberg zone, Pavlovské vrchy hills) (34-14 Mikulov)
Author
    Eliášová, Helena
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 45
Year
    1991
Notes
    Vyd. 1.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    Anthozoa
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    křída-spodní
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Pavlovské vrchy
Keyword
    34-14
    Ernstbrunnských
    Flyše
    Jura-spodní
    Karpat
    Koráli
    Křída
    Mikulov
    Nově
    Pavlovské
    Scleractinia
    Svrchní
    Určení
    Vápenců
    Vnějších
    Vrchy
    Waschbergu
    Zóna
Abstract (in czech)
   ČGÚk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012