Record details

Title
    Nově zjištěná ultrabazitová tělesa u Jinačovic v metabazitové zóně brněnského masívu
Statement of responsibility
    Josef Malý, Jaroslav Weiss
Other titles
    Newly established ultrabasite bodies near Jinačovice in the metabasite zone of the Brno massif
Author
    Malý, Josef
    Weiss, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 2
Pages
    s. 183-190
Year
    1987
Notes
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Keyword
    Brněnského
    Jinačovic
    Masívu
    Metabazitové
    Nově
    Tělesa
    Ultrabazitová
    Zjištěná
    Zóně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012