Record details

Title
    Novšie nálezy zvyškov Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847)a Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea,Mammalia)od Malých Levár
Statement of responsibility
    Peter Holec
Other titles
    New findings of Palaeoloxodon antiques (Falconer et Cautley, 1847)and Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea,Mammalia)near Malé Leváre (Western Slovakia)
Author
    Holec, Peter
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 5-6
Pages
    s. 461-466
Year
    1992
Notes
    4 fot.,23 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    kvartér Západních Karpat
    Mammalia
    nálezy
    pleistocén-svrchní
    Proboscidea
    sedimentace fluviální
    taxonomie
    zuby
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malé Leváre
Keyword
    1807
    1847)a
    Antiquus
    Blumenbach
    Cautley
    Falconer
    Levár
    Malých
    Mammuthus
    Nálezy
    Novšie
    Palaeoloxodon
    Primigenius
    Proboscidea,Mammalia)od
    Zvyškov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012