Record details

Title
    Novšie poznatky z merania teploty horninového plášťa
Statement of responsibility
    Jaroslav Halaš
Other titles
    Nouvelles données sur la mesure de la température du sol rocheux des grottes
Author
    Halaš, Jaroslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Slovenský kras
Vol./nr.
    Roč. 23
Pages
    s. 69-88
Year
    1985
Notes
    2 obr., 2 tab.
    Francouzské resumé
    il
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.1/.4
Conspectus category
    55
Keyword
    Horninového
    Merania
    Novšie
    Plášťa
    Poznatky
    Teploty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012