Record details

Title
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
Statement of responsibility
    Józef Czernicki, Stanislaw Radecki
Other titles
    New gas discoveries and perspectives of futher search in eastern part of the Carpathian Foredeep in Poland
Author
    Czernicki, Józef
    Radecki, Stanislaw
Language
    polsky
Source title - serial
    Przeglad geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 9
Pages
    s. 420-423
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Subject group
    chemismus uhlovodíků
    neogén
    produktivní horizont
    předhlubeň
    ropo-plynonosné struktury
    seizmika
    struktury ropo-plynonosné
    zemní plyn
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Badaň
    Czésci
    Dalsze
    Gazu
    Nowe
    Odkrycia
    Perspektywy
    Polsce
    Przedkarpackiego
    Wschodniej
    Zapadliska
    Ziemnego
    Zlož
Abstract (in czech)
   V polské části karpatské předhlubně na ploše 17 000 km bylo dosud objeveno 48 ložisek zemního plynu a 6 ložisek ropy. Je popsán stav geologické prozkoumanosti, charakteristika dvaceti ložisek zemního plynu z posledních let, jejich vydatnosti a složení plynu. Zdůrazňuje se potřeba zavádění nových průzkumných metod a techniky, zejména automatického vyhodnocování seizmických dat.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012