Record details

Title
    Nudasporestrobus ningxicus gen. et sp. nov., a novel sigillarian megasporangiate cone from the Bashkirian (Early Pennsylvanian) of Ningxia, northwestern China
Author
    Bek, Jiří
    Feng, Z.
    Wang, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 149, 3-4
Pages
    s. 150-162
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Nudaesporostrobus ningxicus gen. et sp. nov., nová sigilariová monosporangiátní šištice baškiru (spodní pennsylván), Ningxia, severozápadní Čína
    Rozsah: 13 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    in situ spores
    lycopsids
    monosporangiate
    sigillarian
Keyword
    Bashkirian
    China
    Cone
    Early
    Gen
    Megasporangiate
    Ningxia
    Ningxicus
    Northwestern
    Nov
    Novel
    Nudasporestrobus
    Pennsylvanian
    Sigillarian
    Sp
Abstract (in czech)
   Jsou popsány velké monosporangiátní šištice Nudaesporostrobus ningxius gen et sp. nov. and jejich spory in situ ze sp. pensylvánu Xiaheyan, Ningxia, SZ Čína. Sporofyly se skládají ze dvou částí, každý nese jedno megasporangium. Levigátní megaspory ve sporangiích mají vyvinutou subgulu na proximálním pólu. Hypotetickou mateřskou rostlinou je Sigillaria sp.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012