Record details

Title
    Numerical modeling of groundwater flow in the Rozna mine district
Other titles
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná