Record details

Title
    Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
Other titles
    Numerical modelling of clay - Part 1: Constitutive model and determination of parameters
Author
    Boháč, Jan
    Mašín, David
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zakládání
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 2
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    clay
    constitutive model
    determination of parameters
    Numerical modelling
Keyword
    Jílového
    Konstituční
    Masívu
    Modelování
    Numerické
    Parametrů
    Stanovení
    Vztah
Abstract (in czech)
   Hlavní výhody a nevýhody Mohr-Coulombova modelu. Stručně se popisuje nový hypoplastický model pro jíly včetně stanovení a kalibrace parametrů na základě laboratorních zkoušek.
Abstract (in english)
   Advantages and disadvantages of Mohr-Coulomb model. Description of the new hypoplastic model for clays including determination and calibration of its parameters on the laboratory experiments
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012