Record details

Title
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
Statement of responsibility
    Marta Doležalová, Zdeněk Boudík, Ivo Hladík, Ondřej Navrátil, Petr Venclík, Vlasta Zemanová
Other titles
    Numeric testing and implementation of elasto-plastic geomaterials
Author
    Boudík, Zdeněk
    Doležalová, Marta
    Hladík, Ivo
    Navrátil, Ondřej
    Venclík, Petr
    Zemanová, Vlasta
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 1(93)
Pages
    s. 115-119
Year
    1994
Notes
    2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    fyzikální vlastnosti hornin
    hydrogeologie inženýrská
    model matematický
    přehrady
    těžba povrchová
    vlastnosti fyzikální
Geographical name
    Česká republika
    Sokolov
    Vír
Keyword
    Geomateriálů
    Implementace
    Modelů
    Numerické
    Pružnoplastických
    Testování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012