Record details

Title
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
Statement of responsibility
    Tomáš Svoboda, David Mašín
Author
    Mašín, David
    Svoboda, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 37-43
Year
    2012
Notes
    12 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    550
Subject group
    deformace
    geologie inženýrská
    geologie urbanistická
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    laboratorní zkoušky hornin
    metoda konečných prvků
    model trojrozměrný
    modelování numerické
    neogén
    sedání povrchu
    tunel
Geographical name
    Brno-Královo Pole
    Morava (Česko)
Keyword
    Jílu
    Model
    NRTM
    Numerický
    Tuhém
    Tunelu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014