Record details

Title
    O+ -reduced models of the high latitude ionosphere and the ionospheric Alfvén resonator in broadband Pc1events
Author
    Kerttula, R.
    Prikner, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 1
Pages
    s. 127-139
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: O+ redukované modely vysokošířkové ionosféry a ionosférický Alfvénův resonátor
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    high-altitude ionosphere extrapolation
    ionospheric Alfvén resonator
    subauroral Pc1 pulsations
Keyword
    -reduced
    Alfvén
    Broadband
    High
    Ionosphere
    Ionospheric
    Latitude
    Models
    O+
    Pc1events
    Resonator
Abstract (in czech)
   Výšková extrapolace ionosférického plazmatu na basi exponenciálního poklesu hustoty těžkých kyslíkových iontů O+ v hladinách kam nedosahují přímá měření může nahradit reálné medium vnější ionosféry . Toho je zapotřebí při konstrukci modelu ionosférického Alfvénova resonátoru v oboru frekvencí Pc1 signálu pulsací.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013