Record details

Title
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
Statement of responsibility
    Zdeněk Běhal
Author
    Běhal, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 1
Pages
    s. 26-33
Year
    2014
Notes
    8 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    chemismus minerálů
    eklogit
    granáty
    kutnohorské krystalinikum
    peridotit
    pyrop
    pyroxenit
    ultrabazika
Geographical name
    Bečváry (Kolín, Kolín)
    Čechy (Česko)
    Dobešovice
    Kutná Hora (Česko)
Keyword
    Griquaitech
    Krystalinika
    Kutnohorského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 5. 2014
Import date
    12. 9. 2014