Record details

Title
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík
Other titles
    About the Miocene from the boreholes along the water pipe course from the Vír dam to Brno
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 64-66
Year
    1997
Notes
    1 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    česká křídová pánev
    Foraminifera
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    miocén
    paleoekologie
    paleogeografie
    písek
    příkop
    redepozice
Geographical name
    Běleč (Blansko)
    Brno-Kohoutovice
    ČR-Morava
    Lomnice (Blansko)
    Moravany (Brno-venkov)
Keyword
    24-14
    24-32
    24-34
    Boskovice
    Brno
    Ivančice
    Miocénu
    Přivaděče
    Trase
    Vír-Brno
    Vodovodního
    Vrtů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012