Record details

Title
    O predispozici v přírodě
Statement of responsibility
    Radan Květ
Author
    Květ, Radan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 2
Pages
    s. 49-50
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Přír. Vědy
Subject group
    fylogeneze
    geneze
    hypotéza
    kosmologie
    litogeochemie
Geographical name
    Země
Keyword
    Predispozici
    Přírodě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012