Record details

Title
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Jiří Kovanda
Other titles
    On peats near Rynholec, on a section through slope sediments at Karlštejn and on loess series at Stranzendorf and Krems-Schiessstätte (Lower Austria)
Author
    Kovanda, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 57-58
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    biostratigrafie
    eolické sedimenty
    extraglaciální oblasti
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    sedimentace eolická
    sedimenty deluviální
    sedimenty organické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Karlštejn
    Rakousko-Niederösterreich
    Rynholec (Rakovník, Rakovník)
Keyword
    12-14
    12-41
    Beroun
    Dolní
    Karlštejně
    Krems-střelnice
    Profilu
    Rakousko
    Rakovník
    Rynholce
    Sériích
    Slatinách
    Sprašových
    Stranzendorfu
    Svahovin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012