Record details

Title
    Oberfellabrunn - Kiesgrube Stecher. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
Statement of responsibility
    Beatrix Moshammer, Pavel Havlíček, Oldřich Holásek, Libuše Smolíková, Maria Heinrich, Horst Brüggemann
Author
    Brüggemann, Horst
    Havlíček, Pavel
    Heinrich, Maria
    Holásek, Oldřich
    Moshammer, Beatrix
    Smolíková, Libuše
Language
    německy
Source title - monograph
    Geologische Karten ÖK 9 Retz und ÖK 22 Hollabrunn - Geogenes Naturraumpotential der Bezirke Horn und Hollabrunn
Pages
    s. 342-345
Notes
    1 obr.
Subject group
    exkurze
    ložisko štěrkopísku
    miocén-svrchní
    pleistocén-střední
    půda fosilní
    sedimenty klastické
    spraš
    suroviny stavebního průmyslu
Geographical name
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    Exkursion
    Geologie
    Hollabrunn
    Kiesgrube
    Oberfellabrunn
    Stecher
    Umgebung
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012