Record details

Title
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
Statement of responsibility
    Lukáš Krmíček, Antonín Přichystal, Michaela Halavínová
Other titles
    Finding and genetic significance of porphyric alkali feldspar microdiorite (diorite porphyry) at the village of Olšany in the Drahany Upland
Author
    Halavínová, Michaela
    Krmíček, Lukáš
    Přichystal, Antonín, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 98-101
Year
    2006
Notes
    3 fot., 1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    552
    912
Conspectus category
    55
    552
    912
Subject group
    chemismus hornin
    dajka
    diorit
    flyš
    geologie regionální
    kamenivo drcené
    mapa geologická
    mikroanalýza elektronová
    mikroskopie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    petrogeneze
    struktura mikrogranitická
    struktura porfyrická
Geographical name
    Morava (Česko)
    Olšany (Vyškov, Vyškov)
Keyword
    24-41
    Alkalickoživcového
    Dioritového
    Drahanské
    Genetický
    Mikrodioritu
    Objev
    Olšanech
    Porfyrického
    Porfyritu
    Vrchovině
    Vyškov
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012